Individuele psychotherapie

Als psychotherapeut werk ik vanuit de clientgerichte ofwel persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie (PEP). In aanvulling daarop maak ik gebruik van andere psychotherapeutische denkkaders en technieken.

De persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie  is een procesgerichte, ontdekkende vorm van psychotherapie, waarvan groei en ontwikkeling het doel is. Tijdens de psychotherapiesessies leer je om stil te staan bij jouw gevoelens, gedachten en eigen ervaringen. We kijken samen naar de betekenis van hetgeen je vertelt. Ook verhelderen we samen waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Jouw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Je leert jezelf beter kennen, leert je eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen of klachten verdwijnen, verminderen en/of beter hanteerbaar worden.

Als actieve gesprekspartner ben ik erop gericht jouw probleem ‘van binnenuit’ te begrijpen en je te helpen meer voeling met jezelf te laten krijgen. Uiteraard is er ook aandacht voor klachten, maar de therapie is niet zozeer klachtgericht. Klachten worden gezien als uiting van betekenisvolle problemen en zijn vaak een signaal van stagnatie. Het is belangrijk te ontdekken wat je, vaak al langere tijd, heeft doen vastlopen. Ik kan je helpen zoeken naar een manier om daar anders in te komen staan en anders met je problemen om te gaan. Belangrijk is jouw bereidheid bij jezelf stil te willen staan.

Mijn manier van werken is procesgericht. Dit betekent dat ik me steeds blijf afstemmen op en aansluit bij wat er gaandeweg de therapiegesprekken aan de orde komt; ik werk dus niet volgens een vantevoren vastgesteld programma. We proberen samen de thema’s die voor jou belangrijk zijn onder woorden te brengen en deze vormen zo, door de gesprekken heen, de rode draad.

Het resultaat is afhankelijk van de aard van je problemen en je eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie doorgaans hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat je jouw problemen beter leert hanteren.

 

(Bron: www.vpep.nl. Voor meer informatie zie: www.vpep.nl en www.psychotherapie.nl).

Scroll naar boven