Individuele psychotherapie

Als psychotherapeut werk ik vanuit de clientgerichte ofwel persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie (PEP). In aanvulling daarop maak ik gebruik van andere psychotherapeutische denkkaders en technieken.

De persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie  is een procesgerichte, ontdekkende vorm van psychotherapie, waarvan groei en ontwikkeling het doel is. Tijdens de psychotherapiesessies leert u om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en eigen ervaringen. We kijken samen naar de betekenis van hetgeen u vertelt. Ook verhelderen we samen waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. U leert uzelf beter kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen of klachten verdwijnen, verminderen en/of beter hanteerbaar worden.

Als actieve gesprekspartner ben ik erop gericht uw probleem ‘van binnenuit’ te begrijpen en u te helpen meer voeling met uzelf te laten krijgen. Uiteraard is er ook aandacht voor klachten, maar de therapie is niet zozeer klachtgericht. Klachten worden gezien als uiting van betekenisvolle problemen en zijn vaak een signaal van stagnatie. Het is belangrijk te ontdekken wat u, vaak al langere tijd, heeft doen vastlopen. Ik kan u helpen zoeken naar een manier om daar anders in te komen staan en anders met uw problemen om te gaan. Belangrijk is uw bereidheid bij uzelf stil te willen staan.

Mijn manier van werken is procesgericht. Dit betekent dat ik me steeds blijf afstemmen op en aansluit bij wat er gaandeweg de therapiegesprekken aan de orde komt; ik werk dus niet volgens een vantevoren vastgesteld programma. We proberen samen de thema’s die voor u belangrijk zijn onder woorden te brengen en deze vormen zo, door de gesprekken heen, de verbindende lijn.

Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie doorgaans hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat u de rest van uw leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u uw problemen beter leert hanteren.

(Bron: www.vpep.nl. Voor meer informatie zie: www.vpep.nl en www.psychotherapie.nl).

Scroll naar top