Aanmelden / wachttijd / Openingstijden praktijk

Ik ontvang jouw aanmelding bij voorkeur via het aanmeldformulier op deze website. Dit kan indien je een verwijzing van jouw huisarts hebt gekregen voor de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S GGZ).

Deze praktijk werkt niet met een wachtlijst.

Op dit moment heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen (laatst bijgewerkt: 18-04-2024)

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag. Er is geen vast moment waarop ik telefonisch bereikbaar ben. Indien je een bericht achterlaat of een mail stuurt, neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. In de schoolvakanties is de praktijk doorgaans gesloten.

Werkwijze

Na aanmelding neem ik contact met je op. Indien van toepassing gaan we in een telefonische screening na of het wenselijk en zinvol is een intake te plannen. Een intake bestaat doorgaans uit 3 gesprekken. Na de intake volgt het adviesgesprek waarin we de diagnose en indien van toepassing het behandelvoorstel bespreken. ​Indien tijdens de intake wordt bevestigd dat je voor jouw behandeling bij mij aan het juiste adres bent, kan de behandeling aansluitend van start gaan. Er is dus geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Vanaf 1 januari 2017 is iedere hulpverlener in de GGZ verplicht gesteld om door middel van vragenlijsten de voortgang van de therapie te monitoren. Dit gebeurt door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiertoe vraag ik je periodiek één of enkele vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten hebben betrekking op jouw problematiek, het verloop van de therapie of zijn onderdeel van de diagnostiek.

Indien er per e-mail gecommuniceerd wordt en er sprake is van privacygevoelige informatie, maak ik gebruik van Zivver.

Crisis

In geval van nood en ik ben niet bereikbaar, neem dan contact op met jouw eigen huisarts (binnen kantoortijden) of de huisartsenpost (buiten kantoortijden). Zij kunnen je eventueel doorverwijzen naar de crisisdient.

Klachten, kwaliteit en privacy

De praktijk voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat op verzoek ter inzage is.

Privacy wordt gewaarborgd conform de AVG-regelgeving. Het AVG-privacy statement is beschikbaar op de website.

Als je niet tevreden bent over de behandeling, is het belangrijk dit met mij te bespreken. Misschien had je andere verwachtingen van de behandeling of van mij of heb je het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Mochten we er samen niet uitkomen, kun je voor klachten over het verloop van de behandeling of de bejegening terecht bij de LVVP of NVP.

Scroll naar boven