Verzekerde zorg

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ. De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties, waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld. De duur van het consult en het soort consult bepalen het tarief. Voor een behandelconsult wordt Euro 166,13 (60 minuten) in rekening gebracht, voor een diagnostiekconsult Euro 187,62 (60 minuten). Deze praktijk gaat daarbij uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets korter of langer duurde. Indien er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van de tijd die voor u was gepland, dan wordt de consultduur (en daarmee het consulttarief) achteraf alsnog aangepast naar de daadwerkelijk gerealiseerde tijdsduur van het consult.

Voor 2022 heeft deze praktijk alleen een contract afgesloten met Zilveren Kruis/Achmea. In het geval u bij Zilveren Kruis/Achmea verzekerd bent, wordt de behandeling maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

Met alle overige zorgverzekeraars is in 2022 geen contract afgesloten. In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening, gebaseerd op het consulttarief. Via restitutie krijgt u ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. Met een zuivere restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed. Verantwoordelijkheid voor de vergoeding van de behandeling door de zorgverzekering ligt overigens bij u zelf. Belangrijk is u hierover voor aanvang van de behandeling goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar.

Voor een behandeling in de Specialistische GGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwillig verhoogde eigen risico) is wél van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling.

De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

Onverzekerde zorg

Van sommige problemen wordt de behandeling niet vergoed. Er is dan geen sprake van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP). Wanneer u behandeling van deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Ik hanteer in mijn praktijk het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarief. Dit is in 2022 € 117,33 per sessie van 60 minuten. Hier rust geen BTW op. In het geval van onverzekerde zorg is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP, de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.nl).

Afzeggen afspraak

Voor afspraken die niet bijtijds (minimaal 24 uur van tevoren) worden afgezegd, breng ik een no-show tarief in rekening van €70,-.

Scroll naar top