Verzekerde zorg

Deze praktijk biedt Specialistische GGZ.

De behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed mits deze onder de verzekerde zorg valt. Dit betekent dat er sprake dient te zijn van een diagnose volgens de DSM-V, die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

De behandeling wordt geheel vergoed als u een naturapolis heeft en als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft uw behandelaar géén contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt uw behandeling alleen volledig vergoed als u een zuivere restitutiepolis heeft. Met een naturapolis moet u een deel van de behandeling door een niet-gecontracteerde behandelaar zelf betalen. Via restitutie krijgt u vaak ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. In beiden gevallen krijgt u de rekening thuisgestuurd, die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt zich hierover bij mij verder informeren.

Voor het jaar 2021 heeft deze praktijk alleen met Achmea/Zilveren Kruis een contract afgesloten.

Verantwoordelijkheid voor de vergoeding van de behandeling door de zorgverzekering ligt overigens bij u zelf. Belangrijk is u hierover voor aanvang van de behandeling goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar.

Voor een behandeling in de Specialistische GGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwillig verhoogde eigen risico) is wél van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling.

De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts vereist.

Onverzekerde zorg

Van sommige problemen wordt de behandeling niet vergoed. Er is dan geen sprake van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP). Wanneer u behandeling van deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Ik hanteer in mijn praktijk het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief. Dit is in 2021 € 114,41 per sessie van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. In het geval onverzekerde zorg is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP, de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.nl).

Afzeggen afspraak

Voor afspraken die niet bijtijds (minimaal 24 uur van tevoren) worden afgezegd, breng ik een no-show tarief in rekening van €50,-.

Scroll naar top