Welkom

Als u last heeft van psychische klachten en de klachten zo hardnekkig en belemmerend zijn dat het niet lukt om er zelf of met kortdurende klachtgerichte hulp uit te komen, dan kan specialistische hulp in de vorm van psychotherapie nodig zijn. Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen door middel van gesprekken. De psychotherapeut is er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen waarbinnen u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. De problemen waarvoor u zich aanmeldt kunnen heel verschillend van aard zijn. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, terugkerende problemen in relaties, met werk of opleiding, terugkerende destructieve patronen, identiteitsproblemen, vastlopen in het leven, klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, rouw of zingevingsproblematiek. Als psychotherapeut probeer ik u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken en moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook probeer ik u te helpen uw inzicht in uzelf en uw patronen te vergroten. Het doel van psychotherapie is uw psychische klachten en problemen zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt en/of u te helpen ze beter te leren hanteren. 

Scroll naar top