Welkom

Als je last hebt van psychische klachten en de klachten zo hardnekkig en belemmerend zijn dat het niet lukt om er zelf of met kortdurende klachtgerichte hulp uit te komen, dan kan specialistische behandeling in de vorm van psychotherapie behulpzaam zijn. Psychotherapie is een behandelvorm waarbij mensen met psychische klachten en problemen geholpen worden door middel van gesprekken. Als psychotherapeut ben ik er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met je op te bouwen, waarbinnen jij je veilig genoeg voelt om je problemen te bespreken. De problemen waarvoor je hulp zoekt kunnen heel verschillend van aard zijn. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, terugkerende problemen in relaties, met werk of opleiding, terugkerende destructieve patronen, identiteitsproblemen, vastlopen in het leven, klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, rouw of zingevingsproblematiek. Als psychotherapeut probeer ik je te helpen jouw inzicht in jezelf en je patronen te vergroten. Maar ook nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken en moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van psychotherapie is psychische klachten en problemen zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt en/of ze beter kan hanteren.

Scroll naar boven